Sök Kontakt

Misstanke om barn som far illa

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa eller känner du oro för ett barn? Tveka inte att kontakta kommunens socialtjänst. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade för att du ska ringa till oss.

En orosanmälan som kommer in till Socialkontoret hanterar vi enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt handlägger vi den nästa arbetsdag.

Så gör du en anmälan

Du kontaktar Socialkontorets mottagningsfunktion om du misstänker att ett barn far illa. Du kan ringa för rådgivning. Vill du göra en orosanmälan direkt använder du vår e-tjänst eller blankett.

0430-265 59

E-tjänst - Orosanmälan till socialtjänsten som gäller barn och unga Länk till annan webbplats.

Om du använder dig av blanketten är det viktigt att:

  • det tydligt framgår vem anmälan gäller
  • det finns en beskrivning av din oro och när den uppstod
  • det finns kontaktuppgifter till vårdnadshavarna
  • informera om det behövs tolk

Om du behöver göra en orosanmälan utanför kontorstid, kvällar och helger, kan du ringa 112 och begära att bli kopplad till socialjouren.

Vem ska anmäla?

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Samma sak gäller om du tror att en ungdom eller vuxen har problem med missbruk. Exempel på verksamheter med anmälningsplikt är skola, vård, omsorg eller med socialt arbete

Även som privatperson bör du kontakta oss om du tror att ett barn eller en ungdom far illa och kan behöva hjälp. Är du osäker på om du bör anmäla, får du råd av oss.

Vill du vara anonym?

Du kan välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du däremot i ditt yrke arbetar med barn och unga kan du enligt lag inte vara anonym.

Vad händer efter att jag har gjort en orosanmälan?

  1. Omedelbar skyddsbedömning: Samma dag som din orosanmälan tas emot gör en socialsekreterare en snabb bedömning för att avgöra om barnet eller den unga är i akut behov av skydd. Om så behövs, inleds omedelbara åtgärder.
  2. Beslut om utredning: Beroende på informationens allvarlighetsgrad avgörs det om en formell utredning ska inledas samma dag. Annars har socialsekreteraren upp till fjorton dagar att besluta om utredningens start. Under denna tid blir familjen kallad till ett möte på socialkontoret, kallat förhandsbedömning. Du som har gjort orosanmälan kan också bli inbjuden till detta möte om det anses vara lämpligt.
  3. Utredning: En formell utredning kan pågå i upp till fyra månader. Under denna tid samlas information och bedömningar görs om barnets eller den unges situation. Eventuella åtgärder kan också beviljas om det behövs under utredningens gång.
  4. Uppdaterad orosanmälan: Om det dyker upp nya uppgifter under utredningstiden är det viktigt att göra en ny orosanmälan, även om en utredning redan pågår. Detta säkerställer att all aktuell information tas i beaktande.

Kontaktuppgifter

Kontakta Socialkontorets mottagningsfunktion

0430-265 59

Telefontider: måndag - fredag 8.30-12.00

Akuta tider utanför kontorstid hänvisas till socialjour i Halland på 112

Fax: 0430-711 41

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan