Sök Kontakt

Rådgivning och tips

Rådgivning och tips på hur du kan minska din energiförbrukning och ställa om till en mer hållbar energiförbrukning.

Energi- och klimatrådgivning

Laholms kommun erbjuder tillsammans med Halmstad kommun energi- och klimatrådgivning. Du kan få tips om hur du kan spara energi, producera egen el och vilka bidrag som finns för energibesparande åtgärder. Den kommunala Energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten. Rådgivningen är kostnadsfri, oberoende och öppen för privatpersoner, företag och organisationer i Halmstad och Laholms kommuner.

Du kan få råd och stöd om:

 • solceller
 • uppvärmningsalternativ
 • laddstolpar för elbil
 • energianvändning i lokaler eller bostäder
 • fönster, isolering, belysning

Kontakt

direkt@halmstad.se

035-13 70 00

EKR logga
Hus med hand som håller i en miniräknare

Hur mycket el använder dina apparater?

Det kan du kostnadsfritt ta reda på genom att låna en elmätare.

Elmätare finns att låna på:

 • Stadsbiblioteket i Laholm
 • Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 12, Halmstad
 • Biblioteken i Halmstad

Snabba energispartips

Den bästa kilowattimmen är den som inte används.

Snabba tips på hur du kan spara energi:

 • Stäng av apparater helt, undvik stand-by och släck lamporna i de rum du inte vistas i.
 • Ta snabbare duschar
 • Sänk inomhusvärmen - om du sänker med en grad kan du minska din kostnad för värme med fem till sex procent.
 • Täta ditt hus. Är det kanske läge att se om vinden?
 • Tänk efter vad du använder el till. Kan du koka vatten om och om igen? Eller kan du kanske laga mat som inte kräver tid i ugnen?

Fler tips på hur du kan energieffektivisera finner du hos Energi- och klimatrådgivningen Länk till annan webbplats.

Ännu fler tips på Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

 

Aktuella bidrag och skatteavdrag

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Småhusägare med el- eller gasuppvärmda småhus kan söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget gäller för materialkostnader när du byter från el- eller gasvärme till vissa andra värmesystem. Bidrag kan också ges för åtgärder i klimatskärmen som till exempel fönsterbyte och isolering under förutsättning att småhusägaren även fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus.
Ansökan kan från och med 3 juli 2023 göras via Boverkets e-tjänst. Det är sedan länsstyrelsen som handlägger ansökningar och beslutar om bidrag.

Bidrag för energieffektivisering i småhus Länk till annan webbplats.

Skattereduktion för Grön teknik

Som privatperson kan du få skattereduktion för grön teknik. Du kan nu få 20 procent av kostnaden i skattereduktion för installation av nätanslutet solcellssystem, 50 procent av kostnaden i skattereduktion för system för lagring av egenproducerad elenergi och 50 procent av kostnaden för laddningspunkt för elfordon. Skattereduktion ges på kostnad för arbete och material. Du kan som högst få 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för grön teknik Länk till annan webbplats.

ROT-avdrag

Du kan få skatteavdrag för arbetskostnaden för reparationer om- och tillbyggnader. Till exempel arbetskostnad vid byte av fönster, tilläggsisolering med mera.

Rotavdrag Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan