Sök Kontakt

Upphandlingar

Kommunen upphandlar varor och tjänster för mångmiljonbelopp varje år. Du som företagare kan vara med och lämna anbud på någon av kommunens upphandlingar.

Kommunen har en upphandlingsenhet som centralt genomför upphandlingar av det som behövs för kommunens verksamheter.

En upphandling kan antingen leda till ett ramavtal eller ett enskilt köp. Inom områden där kommunen har fortlöpande behov tecknas ramavtal. Ett ramavtal innebär att kommunen har förbundit sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss typ av vara eller tjänst av en viss leverantör under en given tidsperiod.

Ramavtal ska följas. Det innebär att kommunens inköp av den aktuella varan eller tjänsten ska göras från den leverantör som kommunen har ingått ramavtalet med.

Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen annonseras på kommunens hemsida och på Tendsign.

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste lagen om offentlig upphandling (LOU) följas. Lagen syftar till att alla leverantörer ska kunna vara med och konkurrera om affärerna. Ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

De lagar som styr offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer.

Grundläggande principer

Vid alla upphandlingar måste kommunen ta hänsyn till EU-principer som är grundläggande för hela reglerna om offentlig upphandling.

  • Icke-diskriminering – förbjudet att exempelvis diskriminera leverantörer med annan nationalitet eller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
  • Likabehandling – alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar.
  • Proportionalitet – krav på objekt och leverantör måste stå i proportion till det som upphandlas.
  • Öppenhet – uppgifter om upphandlingar får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt.
  • Ömsesidigt erkännande – intyg och certifikat utfärdade av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.

Konkurrensprincipen innebär att en upphandling inte får utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

Träffa en upphandlare - boka ett möte

Vi berättar gärna om hur vi arbetar med kommunens inköp, hur en upphandling går till och hur du gör för att delta i våra upphandlingar.

Observera att vi kan inte svara på frågor om pågående upphandlingar, de måste ställas via vårt upphandlingssystem så att alla anbudsgivare får samma information.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom två arbetsdagar och bokar en tid.

För- och efternamn * (obligatorisk)
För- och efternamn


Kommunens pågående upphandlingar

Här kan du se kommunens pågående upphandlingar som är annonserade.

Kommunens annonserade upphandlingar Länk till annan webbplats.

Planerade upphandlingar

Här kan du se kommunens planerade upphandlingar.

Upphandlingsplanen visar upphandlingar som ska göras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingar. Upphandlingsplanen är preliminär och kan förändras.

Upphandlingsplanen är indelad i kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar (som administreras av upphandlingsenheten) samt upphandlingar som genomförs av Laholmshem AB och Kommunfastigheter i Laholm AB.

Upphandlingsplan.pdf Pdf, 981.2 kB.

Gällande avtal

Kommunen har pågående avtal med flera företag. Ta kontakt med oss om du vill ta del av något avtal.

Upphandlingsenheten

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan