Sök Kontakt

Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator och vägar kräver fri sikt i korsningar.

Ditt ansvar som fastighetsägare, enligt plan- och bygglagen är att hålla efter häckar, buskar och träd på din fastighet. Du ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem såsom att skymma skyltar eller belysningsstolpar. Gör du det kan du rädda liv.

Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig, då du anses försumlig i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen.
Det kan även innebära att bygglovsenheten öppnar ett tillsynsärende som kan leda till böter.

Om Trafikverket ansvarar för vägen så kan andra regler gälla, kontakta då Trafikverket.

Hur ska växtligheten se ut på din tomt?

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata/väg ska dina växter inte vara högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Växtligheten ska anpassas efter sikttriangeln

Tomt intill gata

Tänk på att häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde.
Har du buskar, häckar eller träd som sträcker sig ut över gata/väg eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Över gångbana krävs minst 2,5 meters fri höjd, över cykelväg minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter.

De olika höjderna på växtlighet som växer ut över vägen

Planera för framtiden och placera växterna på rätt ställe

Tänk på att placera dina nyplanterade buskar tillräckligt långt ifrån vägen så att de håller fri sikt även efterhand som de växer.

Stora buskar och träd bör planteras två meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör ha ett avstånd på 60 centimeter till tomtgränsen.

Ta hjälp av plantskolor för att få tips om arter som passar din trädgård.

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-17.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan