Sök Kontakt

Gällande detaljplaner

Gällande, lagakraftvunna, detaljplaner når du genom att söka efter fastigheten i kartan. Använd fastighetsbeteckning eller adress.

Använd "www.laholm.se/detaljplan" för att snabbare nå den här sidan.

Karttjänst för detaljplaner

Detaljplaner som vunnit laga kraft

  • Mellby 6:116 mfl (Mellbystrand)
  • Östra Nyby, norra delen (Laholm)
  • Åmot 2:4, Ängen (Mellbystrand)
  • Hästen 2, 3, 4 och 7 (Laholm)
  • Plommonet 6 och del av Lagaholm 2:20 (Laholm)
  • Våxtorp 9:80 mfl, Solgården (Våxtorp)
  • kv Jungfrun, Oxen och Bocken (Laholm)

Detaljplaner som håller på att byggas ut

Detaljplaner som håller på att byggas ut kan du läsa mer om under Aktuella projekt.

Aktuella projekt

Detaljplaner som är under arbete

Detaljplaner som håller på att tas fram hittar du under Detaljplaner under arbete

Detaljplaner under arbete

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan