Sök Kontakt


Tips till dig som planerar en tillfällig verksamhet under sommaren

strandbild med livräddarflagga och kiosk

Planerar du att ha servering på stranden, sälja varor på torget eller kanske anordna en festival eller konsert? Detta behöver du tänka på för att processen med att söka olika lov och tillstånd ska gå så smidigt som möjligt:

Lämna in din ansökan i god tid!

Tänk på att vi får in många ansökningar till kommunen inför sommaren och det kan därför ta längre tid än vanligt att få ditt tillstånd. Taxor och avgifter hittar du på laholm.se här:

Regler och styrande dokument - Laholms kommun Länk till annan webbplats.

Tillfälligt bygglov

Det tar cirka 12 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan om bygglov till dess att du kan starta din verksamhet. Var därför noga med att kontrollera att du fyllt i allt på din ansökan och att du skickat med allt det som du behöver för att den ska vara komplett.

Har du frågor eller funderingar om är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med våra handläggare för bygglov.

Du hittar kontaktinformation och mer information om tillfälliga verksamheter på vår hemsida.

Tillfälligt serveringstillstånd

Det tar cirka 4 – 8 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan till dess att Samhällsbyggnadsnämnden beslutat om din ansökan. Ingen utredning påbörjas förrän ansökan är komplett.

Detta krävs för att få serveringstillstånd

Du kan läsa mer om krav på lämplighet och hur du ansöker på vår hemsida

Alkohol och serveringstillstånd - Laholms kommun Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du:

Du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd genom vår e-tjänst eller på pappersblankett som du kan hämta på Medborgarservice eller få skickad till dig.

E-tjänst för ansökan Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller vill veta mer om tillståndet så kan du höra av dig till

Samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Livsmedel

Du som ska starta upp en livsmedelsverksamhet måste registrera den minst 10 dagar innan du ska starta upp. När du är igång med din verksamhet kommer miljöenhetens livsmedelsinspektör att göra ett besök på din verksamhet.

Avgift

För registrering och tillsyn tar miljöenheten ut en timavgift. I timavgiften ingår bland annat registrering, skrivelser, platsbesök, beslut och arkivering.

Här registrerar du din verksamhet

Blankett/e-tjänst registrering av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats.

Om livsmedelsverksamhet på laholm.se

Hyra av offentlig plats, torgplats, strandplats

Fasta torgplatser

Våra fasta torgplatser finns på Stortorget i Laholm och Strandtorget i Mellbystrand.

Ansökan fast torgplats Pdf, 126.9 kB.

Du kan läsa mer om vad som gäller för fasta torgplatser när det kommer gäller tillgång till el, regler, avgifter och vilka övriga tillstånd du kan behöva på laholm.se

Kontakt Avfallsservice

samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Säsongsplatser

Våra säsongsplatser hittar du på stranden nedanför Stora Strandvägen, Kolonivägen och Birger Pers väg

OBS! Ansökan om säsongsplats skickas in till polisen.

 • Kommunen tillhandahåller el, vatten och avlopp till några platser.
  Beskriv i ansökan om du önskar el, vatten och avlopp. Notera begränsad tillgång till vatten och avlopp.
 • Avfallshantering läser du om i LFS 1.5 och vid frågor tar du kontakt med avfallsenheten på Laholms kommun.
 • Kostnader för hyra, el, vatten och spill framgår av LFS 2.1.
 • Du sökande som behöver köra till/från säsongsplatsen i samband med leveranser med mera ska ansöka om dispens från terrängkörningslagen hos Länsstyrelsen i Halland. Tillstånd kan även krävas av markägaren för att framföra fordon på stranden.

Ansökningsblanketter på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta mer information om regler och avgifter i Laholms författningssamling 1.5 och 2.1

Dispens från terrängkörningslagen - Ansökan hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Tillstånd för användande av offentlig plats

Kommunal mark kan hyras ut för till exempel cirkus, konserter, festivaler eller andra arrangemang. Då tar vi ut en avgift.

Ansökan om tillstånd att använda offentlig plats skickar du till polisen:

Ansökningsblanketter på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Avfallshantering

 • Innan du kan beställa kärl så måste alla tillstånd för din verksamhet vara klara.
 • Om kärlen behöver en särskild plats att stå på vid tömning, måste det även finnas tillstånd från markägaren.
 • Platsen måste även vara godkänd av insamlingsentreprenören Ohlssons Landskrona.
 • Vi behöver ha in din kompletta beställning minst två veckor före du ska starta upp din tillfälliga verksamhet.

Kontakt Avfallsservice
Använd knappval 1 för att komma till Ohlssons och knappval 3 för att beställa kärl.

Detta krävs för att ordna din verksamhets avfallshantering

 • Du kommer få ange vilken typ av kärl du vill ha, hur ofta de ska tömmas och var kärlen ska placeras.
 • Tänk på att din ansökan ofta kan ta längre tid eftersom det (speciellt på stranden) kan vara speciella omständigheter med plats och framkomlighet.

OBS! Alla verksamheter ska sortera sitt avfall och sina förpackningar. Serverar du mat och dryck måste du även ge möjlighet till att sortera på plats.

Så här ansöker du

Beställningen gör du till Avfallsservice. Leveranstid för kärl är två veckor.

0430-153 42
Knappval 3 måndag-fredag 9–12

avfallsservice@laholm.se

Avfallsservice på laholm.se

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Stängt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan