Sök Kontakt


Översvämningar och höga flöden

Va

Du som fastighetsägare har ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Bor du nära vatten bör du ha en viss beredskap för att vara beredd om vattnet stiger. Vanliga problem i samband med översvämningar är att det blir svårt att komma fram på vägar, järnvägar och broar, och att fastigheter översvämmas.

Var förberedd så du kan skydda dig och din fastighet

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din egendom. Bor du nära ett vattendrag. Det är därför bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar om du bor nära ett vattendrag.

 • Gör det lättare för dagvattnet att rinna undan genom att rensa avloppsgaller, brunnar och diken från löv och annat skräp.
 • Parkera din bil på en hög plats.
 • Se till att ventilationsöppningar och källarfönster och ventilationsöppningar är täta.
 • Bygg tillfälliga barriärer som kan stoppa en mindre översvämning. Enklast är att bygga en sand- eller jordvall som du sedan täcker med plast. Du kan också använda sandsäckar. Fundera i förväg på vad den bästa placeringen är för en tillfällig barriär, så att den skyddar det som är viktigast.
 • Se till att du vet var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el i fastigheten.
 • Se till att din mobiltelefon är laddad.
 • Flytta dina möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av upphöjning.
 • Håll kontakten med dina grannar. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Fotografera så du har bilder på rummen i huset att kunna visa för försäkringsbolaget om du skulle behöva.
 • Ensilagebalar bör inte stå i närheten av vatten, eller i områden som riskerar att bli översvämmade. De kan då flyta med i strömmarna och fastna i dammarna och orsaka ännu högre vattennivåer och fler översvämningar.

Pumpar

Om din fastighet ligger i ett riskområde med återkommande översvämningar är det klokt att du investerar i en egen pump. Räddningstjänsten har pumpar men i en krissituation använder de alla de har vid utryckning till drabbade fastigheter, och har därför inga att låna ut. Hyr eller köp därför gärna pumpar så att du ser till att du har en eller flera i god tid innan en översvämning och träna i förväg på hur du ska använda dem.

Var försiktig vid pumpning

När du länspumpar källaren är det viktigt att du ser till att det finns en balans mellan trycket på insidan och utsidan av källaren. Om marken utanför huset är mättad med vatten utsätts källargolvet eller väggen för ett tryck om källaren töms på vatten. Var därför försiktig med länspumpningen om du inte är säker på att golvet och väggarna är dimensionerat för att klara vattentrycket.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: