Sök Kontakt

Elavbrott, styrel

Vid längre elavbrott prioriteras samhällsviktiga funktioner.

Längre elavbrott

Längre elavbrott är ovanliga i Sverige men kan ändå inträffa när som helst och påverka mycket av det som vi tar för givet, som till exempel att laga mat, duscha eller spola i toaletten. När det både är kallt, mörkt och kanske vinter ute blir ett elavbrott särskilt jobbigt. För att inte drabbas onödigt mycket finns det några enkla saker som du kan tänka på att ha hemma för att klara dig några dagar utan el. Mycket handlar om mental förberedelse, har du tillräcklig kunskap tar du också bättre beslut.

Vill du läsa om tips på vad du kan behöva vid ett längre elavbrott hittar du länkar till det under rubriken relaterat material.

Styrel är prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Det måste alltid råda balans mellan användning och produktion av el. Om efterfrågan är större än tillgången riskerar hela elnätet att slockna. Styrel är ett system som ser till att samhällsviktiga användare prioriteras vid elbrist. Som en sista åtgärd kan delar av elnäten kopplas bort för att minska förbrukningen och skydda nätet från kollaps.

Energimyndigheten har tillsammans med MSB och Svenska Kraftnät utvecklat en process, Styrel, för att möjliggöra att samhällsviktiga verksamheter har tillgång till den el de behöver vid elbrist.

I kommunen har representanter för olika kommunala verksamheter kartlagt vilka som måste ha tillgång till el om den inte räcker till alla. I slutändan är det Länstyrelsen som gör en helhetsbedömning av länets behov och det beslut ligger tillgrund för vad som prioriteras vid elbrist.

Länsstyrelsen leder och samordnar länets arbete med styrel Länk till annan webbplats.

Säkerhetschef
0430-267 05

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan