Sök Kontakt

Faderskap och föräldraskap

Du som har fått barn och inte är gift behöver fastställa faderskapet eller föräldraskapet. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om ni är ett gift par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

Bekräfta föräldraskap digitalt hos Skatteverket

Inom de första 14 dagarna efter barnets födelse har ni som är nyblivna föräldrar möjligheten att bekräfta faderskap eller föräldraskap via en enkel e-tjänst och med mobilt Bank-ID på Skatteverkets hemsida. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna tjänst hos Skatteverket. Det innebär att många ogifta, nyblivna föräldrar inte behöver boka tid hos kommunens familjerättsenhet. Skatteverkets e-tjänst kan inte användas om den som fött barnet är under 18 år.

E-tjänst för faderskapsbekräftelse hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Vad händer efter 14 dagar?

Om man inom de första 14 dagarna efter barnets födelse inte använt sig av Skatteverkets e-tjänst för registrering av föräldrarskapet är detta inte längre möjligt. Då övergår istället utredningsansvaret till Socialnämnden att fastställa föräldraskapet. Från dag 15 behöver ni då komma till familjerätten i Laholm för att få föräldraskapet fastställt. Ring till oss på familjerätten för att boka tid.

Assisterad befruktning

När den som fött barnet i ett par genomgått assisterad befruktning kan den som inte fött barnet och är sambo bli förälder i lagens mening. Det går att fastställa föräldraskapet via Skatteverket om kliniken för assisterad befruktning är godkänd hos Socialstyrelsen. Om Skatteverket inte kan godkänna föräldraskapet behöver ni kontakta familjerätten. Har du som ensamstående fött barn genom assisterad befruktning behöver föräldraskapsutredningen läggas ner. Kontakta familjerätten för mer information.

Kontaktuppgifter

Faderskapsanmälan

Lise-Lotte Sunesson

0430-265 68

liselotte.sunesson@laholm.se

Arbetstider: Tisdag 8.00-16.30

Kontakta familjerättssekreterarna

Izabell Pettersson

0430–15083

izabell.pettersson@laholm.se

Sandra Bengtsson

0430–26508

sandra.bengtsson@laholm.se

Taina Visandius

0430–15952

taina.visandius@laholm.se

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan