Sök Kontakt


Allmänhetens frågestund

Som invånare i Laholms kommun kan du ställa frågor direkt till de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av frågeställaren. Frågan ska lämnas till fullmäktiges ordförande senast i samband med att fullmäktiges sammanträde påbörjas. Du kan inte räkna med att få svar direkt då kommunen kan behöva förbereda svaret. Du får i så fall svar vid nästa sammanträde.

Frågan ska vara av allmän karaktär och får inte gälla ett ärende som ska behandlas av kommunfullmäktige vid det sammanträde där frågan ställs.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och sänds via webben. Den som ställer en fråga kommer därför också att spelas in med ljud och bild. Inspelningen är en allmän handling och ska bevaras.

Skicka gärna in din fråga innan sammanträdet till:

kommun@laholm.se

Laholms kommun
Kommunfullmäktige
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: