Sök Kontakt

För arbetsgivare

Inom vuxenutbildningen har vi möjlighet att hjälpa dig som arbetsgivare att utbilda din personal efter dina behov. Vi kan även hjälpa dig att rekrytera rätt kompetens och skapa utbildningspaket utifrån din verksamhets behov.

Vuxenutbildningen i Laholm verkar för att tillgodose de behov som finns för att utbilda individer till arbetsmarknaden med den kompetens som efterfrågas av det lokala näringslivet eller av andra verksamheter.

Att hitta rätt kompetens hos nuvarande och framtida medarbetare är en förutsättning för tillväxt och utveckling i en kommun, dess näringsliv och verksamheter. För företag som har planer på att etablera sig i vår kommun, eller i vår region, kan kompetensfrågan vara helt avgörande för ett sådant beslut.

Vuxenutbildningen utbildar i bristyrken på gymnasial nivå och har möjlighet att anpassa, effektivisera och erbjuda ett specialiserat utbud som passar ditt företag eller din verksamhet.

Prata gärna med oss om du funderar på att kompetensutveckla din nuvarande eller presumtiva personal. Vi erbjuder flera olika utbildningsformer, nedan följer en presentation av dem.

Låter det här intressant även för ditt företag?

Kontakta Mats Franzén för mer information.

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra kurser på gymnasial nivå och anpassa innehållet så att det passar din verksamhet och dina önskemål. Vi är också flexibla och kan genomföra utbildningsinsatser på ditt företag eller i din verksamhet.

Några exempel på utbildningar vi genomfört de senaste åren:

 • Yrkesanpassad arbetsplatsförlagd svenska
 • Front desk English
 • Grundkurs i svets
 • Språkombudsutbildning
 • Vårdkurser inom äldreomsorgslyftet

Låter det här intressant även för ditt företag?

Kontakta oss via e-post vuxenutbildning@laholm.se så bokar vi en tid för ett första samtal.

Lärlingsutbildning

Har du ett bredare rekryterings- och anställningsbehov har vi möjlighet att genomföra utbildning i lärlingsform. Det innebär att du medverkar i utbildningen genom att lärandet sker med en, av dig utsedd, handledare på arbetsplatsen fyra dagar i veckan. Den femte dagen innehåller lärarledda teoretiska lektioner på Campus Laholm.

På vuxenutbildningen har vi för närvarande lärlingsutbildningar inom kök, restaurang och som badmästare. Vi har även haft lärlingsutbildningar som hästskötare och djurskötare inom lantbruk.

Låter det här intressant även för ditt företag?

Kontakta oss via e-post vuxenutbildning@laholm.se så bokar vi en tid för ett första samtal.

Yrkespaket

Vuxenutbildningen genomför även yrkesutbildningar på gymnasial nivå som yrkespaket. Vi utbildar inom bristyrken där det finns anställningsbehov. Yrkespaketen är skolförlagda men innehåller också arbetsplatsförlagt lärande, APL.

För närvarande har vi följande yrkespaket:

 • Barnskötare och elevassistent
 • Elektriker
 • Köksbiträde
 • Industritekniker Svets alternativt CNC
 • Vårdbiträde
 • Undersköterska

Planer finns på att inom kort starta ett yrkespaket som Nätverkstekniker.

Låter det här intressant även för ditt företag?

Kontakta oss via e-post vuxenutbildning@laholm.se så bokar vi en tid för ett första samtal.

Rekryteringsutbildning, REKO

REKO är Laholms modell för att hjälpa dig som arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens. Vi skräddarsyr ett utbildningspaket utifrån din verksamhets behov.

Kurserna ligger i huvudsak på gymnasial nivå, de betygssätts och är studiemedelsberättigade. Som arbetsgivare är du själv med i rekryteringen och i urvalet av kandidater – dina presumtiva medarbetare. Du står för praktikmoment och förhoppningsvis senare anställning.

Så här går det till:

 • Vuxenutbildningen träffar dig för att titta på dina behov av kompetens och antal kandidater.
 • Vuxenutbildningen tar fram ett förslag på utbildningspaket.
 • Varje part står för sina egna kostnader och när vi är överens skriver vi ett enkelt avtal.
 • Vi marknadsför REKO-utbildningen gemensamt.
 • Du som arbetsgivare är med och påverkar urvalet av kandidater.
 • Utbildningen startar och teorin i skolan varvas med praktiska inslag hos dig som arbetsgivare.
 • När utbildningen är klar får eleverna betyg och intyg.

För närvarande har vi rekryteringsutbildning för Koenigsegg Automotive AB och Rejmes Halland.

Vuxenutbildningen

vuxenutbildning@laholm.se

Skottegränd 3, 312 31 Laholm

Mats Franzén
Samordnare skola - arbetsliv
070-237 46 40
Skottegränd 3, 312 31 Laholm

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan