Sök Kontakt

Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola

Välkommen till Bullerbyns förskola!

På Bullerbyns förskola har vi ett projektinriktat arbetssätt där vi utgår ifrån barnens intressen, förskolans prioriterade målområden samt utifrån förskolans läroplan. Vi arbetar med att möta barnens nyfikenhet och kreativitet för att skapa lust till lärande. På förskolan bedrivs undervisningen i olika lärmiljöer såväl inomhus som utomhus. Vi har erfarna och behöriga pedagoger som gör vistelsetiden lärorik och inspirerande för ditt barn.

Vår verksamhet

Vårt mål och vision är att skapa en inspirerande lärmiljö där barnens röster, tankar och reflektioner sätter prägel på undervisningen som bedrivs på förskolan. En plats där barnen har möjlighet att påverka sin vardag, sin utbildning och undervisning. Vi har ett professionellt förhållningssätt och ett genuint intresse av att utveckla verksamheten och skapa en förskola av hög kvalitet där relationer skapas, det pedagogiska ledarskapet utvecklas och där undervisning, inspirerande lärmiljöer och lärprocesser är i fokus. Vi säkerställer förskolans utbildning och undervisning genom vårt systematiska kvalitetsarbete i för hållande till nationella mål, skollag och läroplan.

Vi har ett nära samarbete inom rektorns två förskolenheter, där pedagoger utvecklar och delar kunskap för barnens rätt till en likvärdig förskola. Vi samverkar inom fyra förskolor med utvecklingsarbeten som exempelvis digitalisering, pedagogisk utveckling, barnskydd, kris- och brandberedskap. Rektorerna inom dessa fyra förskolor ingår i ett ledningsteam med syfte att säkra likvärdighet, kvalitét och en kontinuerlig utveckling.

Bullerbyns förskola har ett språk- och kunskapsrelaterat arbetssätt där mångfald- och interkulturellt förhållningssätt är vägledande i vårt arbete tillsammans med barnen. På vår förskola ges även barnen möjlighet till att utveckla medvetenhet och kunskap om hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social och miljömässig.

Bullerbyn förskola har utbildade handledare som tar mot elever och studenter från högskola och gymnasiet.

En dag på förskolan

Förskolans öppettider är: måndag – fredag 06.00-18.30

Lämning innan kl. 07.00 sker för de yngre barnen på hemvisten Smultronet eller Hallonet. Äldre barn lämnas på hemvisten Nyponet.

Förskolans måltider serveras på barnets hemvist:

Frukost: kl. 07.30 - 08.00

Lunch: kl. 11.15

Mellanmål: kl. 14.15

Förskolans undervisning sker under hela dagen. Undervisningen på förmiddagen bedrivs i sammansatta undervisningsgrupper med fasta pedagoger. Under eftermiddagen kan undervisningen fortsätta som planerad eller spontan utifrån barnens reflektioner och nyfikenhet.

Alla barn på förskolan erbjuds vila och paus under dagen. En del barn behöver sova och andra barn erbjuds lugna aktiviteter. Förskolan har undervisning både inomhus och utomhus så barnen erbjuds utevistelse två gånger om dagen.

Börja förskolan hos oss

Vid inskolning på vår förskola förväntas att du som vårdnadshavare är aktivt deltagande och tillgänglig under stora delar av inskolningen. Inskolningsperioden är två veckor och tiderna anpassas efter varje barns behov. För oss är det viktig att inskolningen sker på barnets villkor. Inför inskolning skickar förskolan ut ett välkomstbrev och en informationsfolder till vårdnadshavare.

Förskolans mat

Förskolan har mottagningskök.

Kontaktuppgifter

Kontakta Bullerbyns förskola

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Södra Musikvägen 9, Våxtorp

Postadress

Laholms kommun, Bullerbyns förskola
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Lisbeth Hindgren

0430-156 16

070-166 53 17

lisbeth.hindgren@laholm.se

Förskoleadministratör

Annika Olsen

076-516 79 06

annika.olsen@laholm.se

Avdelningar

Blåbäret

0430-153 38

070-640 42 68

Hallonet

0430- 153 28

070-283 78 05

Lingonet

0430- 150 70

070- 640 17 68

Nyponet

0430-153 61

076-101 89 90

Smultronet

0430- 153 54

070- 640 29 15

Förskolans kök

0430 – 154 86

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan