Sök Kontakt

Blåkulla förskola

Välkommen till Blåkulla förskola!

På Blåkulla förskola finns sju avdelningar. De yngre barnen går på Biet, Tordyveln, Humlan och Knottet. De äldre barnen går på Trollsländan, Fjärilen och Syrsan.

Blåkullas förskola har som mål att lägga grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande för varje barn. På avdelningarna arbetar legitimerade förskollärare, barnskötare och barnbiträde. Vi har även en estet-utbildad förskollärare som har undervisning med alla barn på förskolan i vår inne- och uteateljé.

På vår parkering finns en orienteringskarta där du kan ser var alla avdelningar finns.

Vi har mycket fokus på våra utvecklingsmål:

  • Språkutveckling - Vi arbetar med den kommunövergripande språkplanen och dess stödmaterial.
  • Hållbar utveckling - både ekonomisk, social & miljömässig.
  • Empatiskt ledarskap - som ska hjälpa barnen att få verktyg för konflikthantering och våga prata om och ge uttryck för sina känslor samt träna socialt samspel.

Matematik, teknik, språk och miljöarbete är naturliga inslag i lek. Vi ser lärmiljön som en viktig del i att väcka barnens intresse för de ämnena. Vi utvecklar lärmiljöerna i våra lokaler och på gården hela tiden. Hos oss tillbringar barnen mycket tid utomhus. Vår lummiga gård är vacker och fantasieggande och erbjuder utmaningar och lärande. Vi odlar, upptäcker småkryp och insekter, utforskar, leker och experimenterar.

Vår verksamhet grundar sig i läroplanen för förskolan (Läroplan för förskolan, Lpfö 18). Undervisningen ska ge barnen möjlighet att utvecklas inom språk, matematik, naturvetenskap, estetiska processer, hållbar utveckling och digitalisering.

Barnens lärande och utveckling dokumenteras och följs upp i dokumentation både på grupp och individuellnivå. Dokumentation av undervisningen läggs också upp på förskolans lärplattform.

Föräldramedverkan

Dina synpunkter är värdefulla. Tillsammans arbetar vi för ditt barns bästa. Under året erbjuds utvecklingssamtal. Vi bjuder även in till föräldramöte och föräldraforum. Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar eller synpunkter.

En dag på förskolan

Vi öppnar gemensamt kl. 6.00 på Humlan. De andra avdelningarna öppnar efterhand som barn och personal kommer. Frukost serveras på varje avdelning men avdelningarna har inte samma frukosttider. Avdelningen som ditt barn går på informerar om frukosttider.

Lunch serveras kl. 11:15-12:00 .

Mellanmål serveras ca kl. 14:15-15:00.

Vi uppskattar att inte barn lämnas eller hämtas under måltiderna. Vi vill att måltiderna ska vara lugna och positiva där pedagogerna har fokus i barngruppen.

Vi strävar efter att få en bra balans mellan aktiva pass och vila, detta anpassar varje avdelning utifrån barngruppens behov. Undervisning sker med spontana och planerade aktiviteter under hela dagen, både inomhus och utomhus. Vi lämnar ibland gården för att upptäcka och utforska i naturen i vårt närområde.

I slutet av dagen går avdelningarna samman. Så länge vädret tillåter så stänger vi ute på gården.

Börja förskolan hos oss

När du tackat ja till en plats hos oss så får du mer information om hur inskolningen går till och även annan information som du behöver känna till.

Under inskolningen behöver barnet träna på att vara med oss i den nya miljön. Tillsammans med dig som vårdnadshavare lär barnet känna pedagoger och de andra barnen. Vi är under hela inskolningen lyhörda för hur barnet accepterar oss och den nya miljön. Vad gäller tider och dagar under inskolningen är vi flexibla utifrån barnets behov men du behöver avsätta minst två veckor för inskolning.

Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig.

Välkomna med er ansökan angående förskoleplats till oss här på Blåkulla förskola!

Förskolans mat

På Blåkulla har vi ett mottagningskök där vi tar emot huvuddelen av lunchen. Lunchen tillagas på Lagaholmsskolan. Personalen i vårt kök lagar övriga delar av lunchen, frukost och mellanmål till oss.

Kontaktuppgifter

Kontakta Blåkulla förskola

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Västerleden 60, Laholm

Postadress

Laholms kommun Blåkulla förskola
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Christina Frising

0430-266 10

christina.frising@laholm.se

Förskoleadministratör

Ingela Andersson

0430-267 44

ingela.andersson@laholm.se

Avdelningar

Humlan

0430-154 81

Knottet

0430-156 41

Biet

0430-267 45

Trollsländan

0430-156 72

Fjärilen

0430-154 70

Syrsan

0430-267 47

Tordyveln

0430-267 46

Förskolans kök

0430 – 154 80

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan