Sök Kontakt

Allarps förskola

Allarps förskola

Allarps förskola

Välkommen till Allarps förskola!

Allarps förskola har fyra avdelningar. Förskolan arbetar med att möta barnens nyfikenhet och kreativitet för att skapa lust till lärande under hela dagen. Undervisningen utgår från barnens intressen där barnen får möjlighet att utveckla språket samt utforska olika tekniker, hjälpmedel och uttryckssätt för att på så sätt utvecklas till sitt bästa jag.

Vår verksamhet

Förskolans mål är att alla barn får möjlighet att utveckla sina kommunikativa och språkliga förmågor.

Det språkutvecklande arbete är en övergripande inriktning i verksamheten. Språket är en förutsättning för det livslånga lärandet. Var och en som verkar inom förskolan är lyhörd för det enskilda barnets olika sätt att kommunicera samt deras intresse och behov. Utbildningen ska genomföras utifrån att alla stunder av dagen ses som en möjlighet till språkande.

Allarp förskola värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla ska känna sig sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar vi förskolorna så att alla barn ska få möjlighet att lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet.

Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att ge alla barn möjlighet att utveckla sina kommunikativa och språkliga förmågor. Förskollärare och övriga pedagoger behöver därför ha kunskaper om barnets förmågor, färdigheter och språkliga utveckling för att alla barn ska kunna utveckla sitt språk. Pedagogernas förhållningssätt i mötet med barnen har avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som individer. Genom att pedagogerna använder sig av ett rikt och relevant språk ökar barnets språkliga kompetens.

Verksamheten följer kontinuerligt upp sin undervisning och planerade arbete och två gånger om året utvärderas och analyseras det pedagogiska arbetet.

Allarps förskola arbetar tillsammans med Mumindalens förskola som Övningsförskola. Detta innebär ett samarbete med Halmstad högskola där förskolorna kontinuerligt tar emot och handleder studenter som utbildar sig till förskollärare.

En dag på förskolan

Vi öppnar gemensamt och tar emot de första barnen på avdelning Ängen, där vi erbjuder en lugn start på dagen. I takt med att fler barn kommer till förskolan så delar pedagogerna upp barngruppen.

Kl. 7.30 äter vi frukost på vårt gemensamma Torg. Barnen sitter oftast tillsammans med sin avdelning.

Efter frukost fortsätter undervisningen på respektive avdelning efter den planeringen som pedagogerna gjort. Den planerade undervisningen erbjuds både utomhus och inomhus. Pedagogerna delar efter behov upp barnen i mindre grupper .

Kl 11 börjar de yngre barnen äta lunch, och därefter får de äldre barnen äta.

Efter lunch får alla barn möjlighet till vila. Barn som behöver sova gör oftast det i vagn utomhus. De andra barnen erbjuds en lugn stund tillsammans på sin avdelning, där pedagogerna har planerat sagoläsning, avslappning, och andra lugna aktiviteter.

Efter vilan fortsätter den planerade undervisningen på olika sätt.

Kl. 14.30 äter barnen mellanmål och efter mellanmålet brukar oftast undervisningen fortsätta utomhus.

I takt med att barnen slutar för dagen så slår förskolan ihop sina avdelningar och stänger alltid tillsammans på avdelning Ängen.

Börja förskolan hos oss

När ditt barn har blivit erbjuden en plats på förskolan som du har tackat ja till, tar förskolans pedagoger kontakt och skickar ut ytterligare information om inskolning.

När ditt barn skolas in hos oss kommer du som vårdnadshavare aktivt delta i inskolningen. De första tre dagarna är du med ditt barn i verksamheten och fjärde dagen lämnar du barnet på förskolan. Syftet med inskolningen är att du och barnet är aktiva tillsammans och blir trygga i förskolan. Det innebär även en möjlighet för dig och ditt barn att få en inblick i verksamheten och lära känna oss på förskolan.

Förskolans mat

Allarps förskola har ett tillagningskök med egen kock som tillagar maten åt barnen. Maten serveras varje dag som buffé. De yngsta barnen får maten serverad vid bordet.

Kontaktuppgifter

Kontakta Allarps förskola

Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Valhallavägen 17, Skummeslövsstrand

Postadress

Laholms kommun Allarps förskola
Humlegången 6, 312 80 Laholm

Rektor

Malin Mauritzson

0430-155 91

malin.mauritzson@laholm.se

Skoladministratör

Jeanette Lindqvist

0430-155 84

jeanette.lindqvist@laholm.se

Avdelningar

Åsen

0430-155 61

Ängen

0430-155 60

Skogen

0430-155 64

Stranden

0430-155 62

Förskolans kök

0430 – 155 94

Kontakta Laholms kommun

Öppet idag: 08.00-16.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan