Sök Kontakt

Slam och latrin

Slamtömning är obligatoriskt och har du en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller annan enskild avloppsanläggning ska den tömmas genom Laholms kommun. Vi i vår tur anlitar en entreprenör för uppdraget.
Petterssons Miljöåkeri AB utför slamtömningarna från 1 mars 2024.

Jourtömning beställs på 0430-799 020

Avgift för jour/akuttömning tillkommer utöver slamtömningen

  • Under ordinarie arbetsdag
    Tömning sker innan kl.16 samma dag om beställning görs innan kl.13.
  • Utanför ordinarie arbetsdag
    Vardagar mellan kl.16-07 om beställning görs efter kl.13, samt helger

Kommunalt ansvar

Slam från avloppsanläggningar (ej industri/process) som exempelvis slamavskiljare och slutna tankar ute hos villor och fritidshus klassas som ett hushållsavfall. Av den anledningen ska slam hämtas av kommunens upphandlade entreprenör. Som kund får man därav inte välja vilken entreprenör man vill.

Tömning

För att avloppsanläggningen ska fungera så måste den tömmas regelbundet.
I tabellen för tömningsintervaller kan du se hur ofta din avloppsanläggning måste tömmas. För fritidsboende är det så klart ok att få slamtömning oftare än angivet i tabellen.

Tömningsintervaller

Avloppsanläggning

Permanentbostäder

Fritidsbostäder

Slamavskiljare,

ansluten WC

En gång per år

En gång vartannat år

Slamavskiljare,

endast anslutet
BDT-vatten

En gång vart annat år

En gång vart fjärde år

Minireningsverk

En gång per år eller
enligt tillverkarens anvisning

En gång per år eller enligt tillverkarens anvisning

Sluten tank

Vid behov

Vid behov

Fosforfilter/övrigt

Enligt tillverkarens
anvisning eller vid

krav från Miljöenheten

Enligt tillverkarens anvisning eller vid

krav från Miljöenheten

Byt ut tunga brunnslock och ersätt dem med barnsäkra, lättare lock för att underlätta tömningen av avloppsanläggningar.
Den uppmaningen riktar Laholms kommun till alla fastighetsägare i kommunen som vet med sig att deras brunnslock är rejält tunga.

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar är ett tungt arbete. Belastnings- och förslitningsskador i samband med tunga lyft av brunnslock och slangdragning är därför inte ovanligt.

För att förebygga detta har Arbetsmiljöverket gått ut med krav på att arbetsmiljön för slambilschaufförerna måste förbättras. Laholms kommun bedriver ett kontinuerligt arbete med kommunens entreprenör, att informera fastighetsägare när tungt lock förekommer.

Laholms kommun uppmanar fastighetsägare att se över sina brunnslock och ersätta tunga med lätta, barnsäkra lock för att förbättra chaufförernas arbetsmiljö.

Hur mycket får locket väga?

Enligt arbetsmiljöreglerna får ett brunnslock, som kan dras åt sidan vid tömningen väga max 25 kg. Om locket måste lyftas bort vid tömningen får det inte väga mer än 15 kg.

Mer information

Information om bland annat belastningsergonomi finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Här hittar du också länken till Boverkets handbok "Barnsäkra brunnar" med information och regler om barnsäkra brunnar.

Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Anmälningsformulär för SMS-avisering slamtömning

OBSERVERA
Just nu förbereder vi för för att kunna erbjuda SMS-påminnelse inför slamtömning.
Tjänsten är alltså inte i bruk men du kan redan nu anmäla ditt telefonnummer.

Latrinhämtning

Latrin hämtas i latrinkärl. Hämtning sker efter budning, du ringer själv och beställer tömning vid behov. Kärlet ska vara utställt vid tomstgränsen eller vid farbarväg senast kl.06 på hämtningsdagen. Kärl ingår i abonnemanget.

Kontakta Laholms kommun/Avfallsservice för att starta ett abonnemang

Dispens för eget omhändertagande av slam och latrin

Information och blanketter hittar du här

Kontakta oss

0430-153 42

Knappval 1 - Ohlssons i Landskrona
Måndag-fredag klockan 8-16
Frågor om utebliven hämtning av hushållsavfall. Beställning av sophämtning och grovavfall. Övriga frågor gällande hushållsavfall.

laholm.renhallning@ohlssons.se

Knappval 2 - Petterssons Miljöåkeri AB
Måndag-fredag klockan 8-16
Beställning/avbeställning och frågor gällande slamtömning.

info@petterssonsmiljo.se

Knappval 3 - Laholms kommun - Avfallsservice
Måndag-fredag klockan 9-12
Ägarbyte, abonnemangs- och fakturafrågor.

avfallsservice@laholm.se

Knappval 4 - Ahla återvinningscentral
Måndagar och torsdagar klockan 9.30-18
Tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30-16.30
Lördagar klockan 9.30-15
Kom i kontakt med personal om du har frågor inför ditt besök på återvinningscentralen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan