Sök Kontakt


Eget avlopp

I Laholms kommun finns cirka 4 700 enskilda avlopp. Miljöenheten inventerar löpande dessa för att se hur de fungerar och ifall de uppfyller kraven på rening.

Om du ska anlägga ett nytt avlopp behöver du söka tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden.

Inventering av befintliga avlopp

Miljöenheten inventerar cirka 200 avlopp om året. Vi kontrollerar de olika delarna av avloppet, till exempel slamavskiljare och fördelningsbrunn.

Om avloppet inte uppfyller kraven eller om det inte fungerar som det ska så kommer du behöva åtgärda avloppet.

Anlägga nytt enskilt avlopp

Innan du börjar gräva för det nya avloppet behöver du tillstånd. Det ansöker du om antingen via vår e-tjänst eller blankett. Det som behövs är en ansökan, en situationsplan och eventuellt en provgrop. Under handläggningen tittar vi bland annat på skyddsavstånd till vattendrag och brunnar, markmaterial och grundvattennivå.

Emelie Mårtensson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0430-151 27

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: