Sök Kontakt


Bryggor och sjöbodar

Bryggor

Det krävs generellt inte bygglov för mindre bryggor. Däremot kan bryggan kräva strandskyddsdispens om den ligger inom ett strandskyddsområde.

Strandskydd

Bryggan kan även kräva anmälan till Länsstyrelsen för vattenverksamhet.

Läs mer om anmälan om vattenverksamhet, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Större bryggor kan kräva bygglov om bryggan har flertalet båtplatser. Anläggningen kan då klassas som småbåtshamn och vara bygglovspliktig.

Sjöbodar och dynstugor

Sjöbodar och dynstugor är byggnader som genrellt kräver bygglov. Placeras de inom starndskyddat område kräver de precis som bryggor strandskyddsdispens, Information om detta hittar du på sidan för strandskydd.

Strandskydd


Om byggnaderna uppförs i anslutning till en- eller tvåbostadshus kan byggnaderna klassas som en friggebod och då inte kräva bygglov, beroende på dess placering och utformning.

Friggebod

 

I Laholms kommun har dynstugorna som finns längs med kusten i Mellbystarnd och Skummeslöv ett stort kulturvärde. Du får underhålla byggnaderna men önskar du göra någon ändring, till exempel måla om, bör du kontakta byggnadsenheten innan du genomför åtgärden.
Bygglov krävs för fasadändring men det är inte tillåtet att bygga ut dynstugorna.

Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: