Sök Kontakt

Altan

Om du vill bygga en altan kan bygglov behövas beroende på hur och var den ska byggas. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marken kräver inte bygglov.

Då behöver du inte bygglov:

  • Altangolvet inte är över 1,2 meter från marknivå.
  • Altanen uppförs på ett en- eller tvåbostadshus och altanen är lägre än 1,8 meter från marken, ligger inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgräns. En närmare placering än 4,5 meter är tillåtet om din granne godkänner det.

Då kan du behöva bygglov:

  • Altanen är högre än 1,2 meter från marknivån och uppförs vid en byggnad eller bebyggelseområde som är kulturhistoriskt värdefullt.
  • Altanen är högre än 1,2 meter och placeras mer än 3,6 meter från byggnaden.
  • Altanen är högre än 1,2 meter och placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats (till exempel gata eller grönområde) eller mot granne som inte godkänner en närmare placering.
  • Altanen placeras på en befintlig byggnads tak.

Önskar du hjälp med att avgöra om ditt projekt uppfyller reglerna för en bygglovsbefriad altan får du gärna kontakta oss.

 


Bygglovshandläggare telefontid sommaren, från den 10 juni, tisdagar och torsdagar klockan 10-12
0430-267 48
Administrationen telefon 0430-152 80, måndag - torsdag 08.30-10.00 samt 13.30-16.00

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan