Sök KontaktNattpatrullen rycker ut och stöttar räddningstjänsten vid larm

Plötsligt händer det. Larmet går och räddningstjänsten rycker ut till platsen för att hjälpa till. Samtidigt går tiden och de första minuterna som kan vara viktiga för att hjälpa eller rädda en persons liv tickar på.

Petra Eriksson och Gabriella Ståhl arbetar i Nattpatrullen och sitter i bagaget på en bil

Petra Eriksson och Gabriella Ståhl arbetar i Nattpatrullen och är semif-fip utbildade.

Nattpatrullerna inom hemtjänsten i Laholms kommun samarbetar därför med räddningstjänsten för att öka tryggheten för alla som bor i Laholm. Det finns fyra enheter runt om i kommunen som svarar på larm mellan 21.15 och 07.15 varje natt. De är ute på sina ordinarie uppdrag för att hjälpa kommuninvånare med vård och omsorg.

När det kommer in ett larm till räddningstjänsten som gäller brand, drunkningstillbud, hjärtstopp eller trafikolyckor så kan en nattpatrull som befinner sig nära den larmade platsen åka dit.

- Vi har direktkontakt med SOS via navigatorer där de ser var vi befinner oss och vem de kan larma. Givetvis har vi räddningstjänsten ”i hälarna” men minuter kan vara avgörande för att rädda någons liv, säger Petra Eriksson, undersköterska i nattpatrullen.

Samtlig personal som jobbar i nattpatrullerna har gått en särskild ”SemiFip-utbildning”. SemiFip står för Semi Första Insatsperson och syftet är att hjälpa till och rädda liv till dess att räddningstjänsten är på plats.

- Det handlar om att få fram hjälp fort som med relativt enkla medel kan påverka händelsen till det bättre och faktiskt kunna fördröja eller bryta förloppet. Det kan vara genom att tömma en pulversläckare på branden, utrymma/varna hotade personer, skapa en fri luftväg, stabilisera nacke vid en trafikolycka, påbörja kompressioner vid ett hjärtstopp eller att varna vid en trafikolycka så de inte sker följdolyckor, säger Tobias Evertsson på Räddningstjänsten.

Tobias Evertsson är utbildningsansvarig på räddningstjänsten för medarbetarna inom nattpatrullen och tycker att det är ett bra komplement för att hjälpa laholmare i nöd.

- Nattpatrullen cirkulerar i stora delar av kommunen och i de områden som räddningstjänsten har längre framkörningstider till. Har vi händelser på dessa orter så är chansen större att de är i närheten och har möjlighet att påverka händelsen.

Verksamheten har varit i gång sedan 2019 och nya medarbetare utbildas löpande för att vara redo att hjälpa till. Under de gångna åren har kunskapen och möjligheten att snabbt vara på plats bidragit vid flera tillfällen till att rädda liv.

- Vid brand i ett lägenhetshus i Vallberga kom vi direkt efter insatsledaren och vi hjälpte till att knacka på dörrar och hjälpte bland annat en familj med 3-4 unga barn ut, säger Gabrielle Ståhl i nattpatrullen. Vi hade också ett larm om bilolycka där personen i fråga kört på ett djur. Vi kom en stund före räddningstjänst och kunde se att personen var ok. Vi lyckades också lokalisera ägaren till boskapen, säger Gabrielle Ståhl.

Många händelser kan vara väldigt tidskritiska och att få dit snabb hjälp som en semi fip-utbildad nattpatrull kan vara avgörande. De ersätter inte räddningstjänsten utan den larmas som vanligt och underlättar för dem när de kommer på plats.

- För räddningstjänsten innebär samarbetet att nattpatrullen kan göra vårt arbete på plats effektivare då vi kan ha fått bättre fördelar genom exempelvis mindre intensitet på branden, lägre temperatur, fler personer att använda oss av vid tidskritiska händelser som vid exempelvis utrymma eller inrymma personer eller ta hand av involverade personer, säger Tobias Evertsson.

Värdet för kommuninvånarna är främst att de faktiskt får snabbare hjälp när de behöver det som mest.

- För den hjälpsökande tror jag inte de spelar för stor roll vilken hjälp som kommer utan att någon kommer fort. Självklart behöver rätt hjälp komma men från att en händelse sker så känns det nog som en evighet innan hjälp vanligtvis kommer, säger Tobias Evertsson.

Och hur går det då med vårdtagarna i de ordinarie uppdragen?

- Ingen av dessa händelser som vi varit involverade i påverkade vårt ordinarie jobb, utan vi fortsatte vår runda som vanligt efteråt, säger Gabrielle Ståhl.

Utbildningsansvarig Tobias Evertsson

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: