Sök KontaktSamverkansövning genomfördes på Campus Laholm 4 maj kring "Särskild händelse"

Att agera rätt vid en särskild händelse kräver att berörda aktörer är mentalt förberedda och att de gemensamt har utbildat och övat sin personal. Därför genomfördes en praktisk upplevelseövning på Campus Laholm i lördags den 4 maj kring begreppet särskild händelse.

Polisinsats (iscensatt föreställning) under övningen kring särskild händelse 4 maj på Campus Laholm

Polisinsats (iscensatt föreställning) under övningen kring särskild händelse 4 maj på Campus Laholm. Foto: Filip Högfeldt.

En särskild händelse är en plötslig, oförutsedd eller inplanerad händelse som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för, och som därför ska hanteras utanför denna med en speciell organisation och ledning. Särskilda händelser kan vara till exempel naturkatastrofer, pågående dödligt våld, terrordåd och stora olyckor. Inplanerade särskilda händelser kan vara större demonstrationer, fotbollsmatcher med hög hotbild, statsbesök, kungliga bröllop och aktiviteter i samband med politiska val.

Kort om samverkansövningen 4 maj

Polisen och Räddningstjänsten i Laholm har tillsammans med kommunens säkerhetsenhet arbetat fram en praktisk övning kring hanteringen av en särskild händelse i skolmiljö som genomfördes under lördagen. Det är viktigt att poängtera att det inte föreligger något hot mot vare sig Laholm eller Campusområdet utan övningsplatsen är enbart vald utifrån den lämpliga miljön.

Cirka 150 inbjudna deltagare delades upp i 14 grupper och informerades gruppvis i Campus Laholms aula innan start av kommunpolis Kristian Nilsson. Varje grupp genomförde sedan övningen längs en avstängd del av skolan. De fick på led med händerna på den framförvarandes axlar och utsattes för olika konstruerade våldsamma upplevelser längs vägen utan att få ingripa. Agerade gjorde däremot polispersonal och andra som var engagerade hade övat på sina roller i förväg.

Varje deltagargrupp fick ventilera sina upplevelser med personal från kommunens POSOM-grupp innan de lämnade platsen. (POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande.)

- Hela övningsdagen har varit mycket lyckad och den omfattande planeringen betalade sig. All engagerad personal och ungdomar hade ett högt engagemang under hela övningen vilket bidrog till en lyckad dag. Alla arrangörer är ense om den saken och jag kan bara instämma, säger Kristian Nilsson, kommunpolis i Laholm och en representant för övningsledningen.

Representanter från Laholms kommun, räddningstjänsten och polisen har tillsammans tagit fram den här övningen för sin personal. SOS Alarm, 112 och närboende hade varskotts om övningen i förväg.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: