Sök KontaktExtrainsatt kommunfullmäktige i Laholms kommun

Med anledning av den förändrade skolorganisationen sammanträder Laholms kommunfullmäktige den 14 maj. Detta blir ett extra möte utöver ordinarie möten.

– Vi har kommit till insikten att vi behöver fatta ett beslut kring skolorganisationen, för att ge utbildningsförvaltningen en chans att genomföra en förändring som blir bra för såväl barn som tjänstepersoner, menar Ove Bengtsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Laholms kommun.

Återremissen av ärendet efter förra kommunfullmäktige

Efter beslut om en återremiss av oppositionen, så går ärendet åter till kommunstyrelsen för att utreda vad en skolnedläggning i Ahla och Genevad innebär för dessa två orter och deras omgivningar, samt vad det innebär för kommunen i sin helhet. Tjänstemännen jobbar på ett svar inför kommunfullmäktige den 14 maj.

Skolplanering i Laholms kommun

Planering krävs för att kommunen ska kunna erbjuda trygga skolor med en hög kvalitet, som ger barnen rätt förutsättningar att lära och utvecklas.

– Strukturen av skolor behöver ses i relation till integration, bostadsbebyggelse, grönområden och transportinfrastruktur. Det här handlar om servicen sett till helheten för våra kommuninvånare, där vi inte bara kan se till en begränsad grupps önskan, utan till de bredare behoven säger Ove Bengtsson.

Målbilder och principer för hur vi planerar

De styrande i Ansvar för Laholm har en tydlig vision som handlar om att kunna erbjuda god service och skola. Det finns också en utvecklingsstrategi kopplat till detta. Här definieras de olika orterna som centralort, stationsort, kustort, serviceort och övrig tätort. Det finns en målsättning och förväntan om hur orterna ska utvecklas. Laholm som centralort får störst betydelse. Sedan kommer serviceorterna Knäred, Veinge, Våxtorp, och kusten. De orter som kvarstår är betydligt mindre och med en lägre servicenivå. Genevad och Ahla är inte utpekade som serviceorter och kommer att ha en lägre servicenivå.

– När vi då pratar utveckling så betraktas Genevad och Ahla som boendeorter, då ligger en skolnedläggning i linje med kommunens strategiska viljeriktning. Det är vårt ansvar som politiker att ta ansvar även för framtiden och planera för hela kommunens bästa, säger Kjell Henriksson (S), kommunråd i Laholms kommun.

– Det är oerhört viktigt att utbildningsförvaltningen nu ges en chans att i god tid introducera barnen i sin nya skolmiljö. Vi har också en rad logistiska saker att förhålla oss till, det gäller skolskjutsar, skolmat med mera. Vår ambition är att göra skolstarten så bra som möjligt för både barn och personal. Då behöver vi ta nästa steg, säger Åke Hantoft (C), ordförande i utbildningsnämnden, Laholms kommun.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: