Sök KontaktLaholms kommun har ingått nytt avtal med Röda Korset och driften av Fritidsbanken

Laholms kommun och Laholms Rödakorskrets har kommit överens om en fortsatt samverkan och samfinansiering av Fritidsbanken till och med den 31 mars 2026.

Sedan den 1 april 2018 har Laholms kommun haft en överenskommelse om samverkan och samfinansiering av arbetplatsorienterad sysselsättning på Röda Korsets mötesplatser. Denna sysselsättning har varit riktad till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och får ekonomiskt bistånd. Här har syftet varit att erbjuda praktikplatser med handledd sysselsättning. Praktiken har även gett möjligheter till arbets- och språkträning, samt integrering i samhället.

Kupan och Fritidsbanken skapar möjligheter

Röda Korset har erbjudit praktikplatser på Kupan och Fritidsbanken. Kupan är en väletablerad social träffpunkt och secondhandbutik som i genomsnitt har cirka 300 besökare varje dag. Fritidsbanken är en plats som fungerar som ett bibliotek, där fritidsartiklar och sportutrustning kan lånas kostnadsfritt av barn och vuxna under 14 dagar. Fritidsbanken gör det möjligt för familjer och hushåll med ekonomiska begränsningar och är ett socialt och miljömässigt hållbart alternativ för återbruk av sportartiklar och fritidsutrustning som stimulerar och möjliggör till en ökad fysisk aktivitet och sysselsättning. Detta i sin tur förbättrar folkhälsan hos kommunens invånare.

– Laholms kommun och Röda Korset är väldigt nöjda med att det finns en ny överenskommelse på plats. Trots det trånga ekonomiska läget så är det väldigt viktigt för Laholms kommun att säkra en fortsättning av Fritidsbanken, säger Daniel Johansson, förvaltningschef för socialförvaltningen i Laholms kommun.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar i övermorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: