Sök KontaktNy halländsk överenskommelse för stöd till barn och elever

Skolan kommer framöver att ha helhetsansvaret för utredning och stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt samlas expertkompetens för alla barn och elever med tal- och språksvårigheter hos Region Halland. Det är innehållet i en ny överenskommelse mellan Laholms kommun, de övriga halländska kommunerna och Region Halland som träder i kraft vid årsskiftet.

Region Halland och de halländska kommunerna har tecknat en ny gemensam överenskommelse för att ännu bättre kunna stötta de barn och elever som har läs- och skrivsvårigheter eller tal- och språksvårigheter.

Tydliga kontaktvägar för den som behöver hjälp

Överenskommelsen syftar till att göra det tydligare för alla parter vem som ansvarar för vad och beskriver hur parterna ska samverka för att barn och elever inte ska hamna i ett gränsland mellan olika aktörers uppdrag.

Utredning av läs- och skrivsvårigheter ska göras i skolan och det behövs inte någon ytterligare utredning eller medicinsk diagnos för att barn och elever ska få det stöd de behöver. Region Halland tar också ansvar för att ge halländska barn med tal- och språksvårigheter stöd under såväl förskoleåldern som i skolåldern.

Överenskommelsen träder i kraft vid årsskiftet med en övergångsperiod på tre månader.

Skolorna ger stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter

Skollagen reglerar redan idag att skolor, oavsett huvudman, ska ge elever det stöd de behöver för att klara utbildningen. Därför finns personal med kompetens inom området läs-och skrivutredning. Genom överenskommelsen har skolan nu helhetsansvaret för utredningen. Den ska göra det tydligt vilka behov eleven har så att undervisningen kan anpassas och eleven kan få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen. Kontakt med hälso-och sjukvården och dyslexi-diagnos behövs inte för att eleven ska få sitt stöd.

- Det här kommer underlätta för barn och elever att vara kvar i samma trygghetssystem under hela sin utbildningstid, säger Richard Mortenlind skolchef i Laholms kommun.

Region Halland erbjuder stöd till elever med tal- och språksvårigheter

Region Halland erbjuder idag stöd till barn i förskoleåldern med tal- och språksvårigheter. Den nya överenskommelsen innebär ett utökat uppdrag och kommer att omfatta även barn i skolåldern.

- Vi har en samlad kompetens inom området och kommer att kunna erbjuda stöd till barn oavsett ålder. Överenskommelsen ger oss möjlighet att kunna lägga mer resurser och öka kompetensen för att kunna stötta barn och unga med tal- och språksvårigheter, säger Marie Sjödèn, verksamhetschef Hallands sjukhus.

Fakta

Vad innebär tal- och språksvårigheter?
Det innebär en nedsatt förmåga i områden som påverkar talat språk, förståelse och/eller kommunikationsförmåga. Ett barn med diagnosen språkstörning har påtagliga svårigheter inom ett eller flera av dessa områden.

Vad innebär läs- och skrivsvårigheter?
Det innebär en nedsatt förmåga att läsa, förstå och/eller skriva text. Det kan innebära att individen har en specifik läs- och skrivsvårighet (dyslexi).

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Stängt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: