Sök KontaktNya riktlinjer för vinterväghållning i Laholms kommun

villagata med snö 

I enlighet med den samlade kommunikation som vi tidigare gjort vad gäller besparingar i kommunen så påverkas också snöröjningen och de riktlinjer som gäller för denna.

På allmän detaljplanelagd mark påbörjar vi nu snöröjningen på bussterminaler, på gång- och cykelvägar och i centrumkärnan i Laholm när det kommit ytterligare två centimeter nederbörd än vad som gällt i tidigare beslut och vi har även justerat när snöröjningen ska vara klar efter att snöfallet upphört i centrumkärnan.

– Detta är en av de åtgärder som kommunen vidtar för att ta ansvar för sin ekonomi och rådande förutsättningar, säger Ingela Månsson, verksamhetschef inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs med punktinsatser där det är stora höjdskillnader som försvårar framkomligheten på ett säkert sätt. Halkbekämpning sker dels med, grus/sand och vid behov saltinblandning.

– På dagtid ska halkbekämpningen vara klar senast efter 8 timmar när det gäller gång- och cykelväg, 6 timmar i centrumkärnan och 6 timmar på huvudgator och industrigator. Förändringarna innebär en fördröjning av halkbekämpning i centrumkärnan medan de andra vägarna följer samma riktlinje som tidigare, säger Ingela Månsson.

Snöbortforsling

Den vanliga arbetsgången är att vinterväghållning sker utan att snö ska behövas transporteras bort, utan förs undan till vägkant eller liknande.

Enskilda vägar

När det gäller enskilda vägar så finns det inga förändringar i vinterväghållningen vad gäller halkbekämpningen, snöbortforsling och sandupptagning.

Övriga förändringar

– Förutom de förändringar som direkt påverkar allmänheten förändrar vi också många av de interna arbetssätten för att kunna minska kostnaderna och slimma organisationen, säger Andreas Meimermondt, tillförordnad förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att snöröja och halkbekämpa gångbanan utanför din fastighet. Det är också ditt ansvar att sopa upp och ta bort sand från gångbanan.

Läs mer om hur kommunen tar ansvar för sin ekonomi och anpassar den till rådande förutsättningar. Länk till annan webbplats.

Här ser du vad som gäller för snöröjning, halkbekämpning och sandborttagning i Laholms kommun Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: