Sök KontaktLaholms kommun i samverkan med kriminalvården

Laholms kommun har ett avtal med kriminalvården kring hur personer som avtjänar kriminalvårdspåföljd och har sin hemvist i Laholms kommun kan återanpassas till samhället.

En bra återanpassning är en viktig del för att förhindra att individen begår nya brott och får en bra start på sitt nya liv.

För att återanpassningen ska ske på bästa sätt behöver ansvariga aktörer tidigt samverka och erbjuda ett samordnat stöd för individen.

Avtalet mellan Laholms kommun och Kriminalvården säkerställer att de individer som blir aktuella för inslussmodellen får en tidig planering inför villkorlig frigivning där boende, behandling och övriga insatser som krävs tillhandahålls.

- Laholms kommun har ett redan gott samarbete med kriminalvården och detta avtal befäster att detta goda samarbete finns kvar över tid, oberoende av eventuell personalomsättning eller omorganisationer. Återanpassning till ett liv utan kriminalitet är en stor omställning och jag ser mycket positivt på ett fortsatt gott och nära samarbete med kriminalvården, säger Charlotta Magnusson , verksamhetschef för Individ- och familj på socialförvaltningen i Laholm.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: