Sök KontaktNy organisation och nytt namn för en av kommunens förvaltningar

I samband med omorganisationen i Laholms kommun byter samhällsbyggnadsförvaltningen namn till samhällbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen. Andreas Meimermondt blir ny förvaltningschef för den nya förvaltningen.

- Jag ser fram emot att lära känna verksamheterna och alla duktiga chefer och medarbetare, säger Andreas Meimermondt om den nya förvaltningen som officiellt träder i kraft den 1 januari 2024.

Att förvaltningen organiserats om är en konsekvens av de besparingar på 35 miljoner som Laholms kommun behöver göra för att ha en budget i balans inför kommande år. Samhällsbyggnadsnämnden fattade ett beslut om ny organisation den 23 augusti och i det slutliga förslaget kommer förvaltningen att organiseras enligt följande:

  • Verksamhetschefsnivån avvecklas inom förvaltningen.
  • Förvaltningen organiseras i sju enheter.
    Fyra under samhällsbyggnadsnämnden och tre under kultur- och folkhälsonämnden. Dessa är Räddningstjänsten, miljöenheten, plan- & bygglovsenheten, tekniska enheten, måltidsenheten, kulturenheten och fritidsenheten.
  • Ansvaret för detaljplanearbetet slås samman med byggnadsenheten under en gemensam chef (som plan- och byggnadsenheten).
  • Ansvaret för ung i Laholm flyttas från nuvarande fritidsenheten till kulturenheten.
  • Ansvaret för strategiskt folkhälsoarbete delas mellan kulturenheten (som ansvarar för perspektivet psykisk hälsa) och fritidsenheten (som ansvarar för perspektivet fysisk hälsa).

I den nya förvaltningen är nivån med verksamhetschefer borttagen och de två berörda cheferna har kompetensmatchats mot andra tjänster i organisationen. Verksamhetschef Ingela Månsson som tidigare ansvarade för samhällsservice blir ny verksamhetschef för frivilliga skolformer på utbildningsförvaltningen. Tidigare verksamhetschef för frivilliga skolformer, Cecilia Ericsson, kommer genom en överenskommelse att avsluta sin tjänst i Laholms kommun den 30 november.

- Cecilia Ericsson har varit en drivande kraft i att stärka relationerna mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och näringslivet vilket är helt avgörande för att utveckla anställningsbarheten hos alla elever, säger Andreas Meimermondt. Detta märks inte minst genom de nationellt uppmärksammade projekten för placering av utbildningsmoment hos lokala företag som exempelvis Laga Rostfritt. Hon har också varit en nyckelperson i uppbyggnaden av Campus Laholm efter branden som inträffade i slutet av maj 2021, säger han.

Den tidigare verksamhetschefen för samhällsbyggnad, Mila Sladic, kommer också att avsluta sin tjänst i Laholms kommun då det i den nya organisationen inte finns någon ledig tjänst som matchar hennes erfarenhet och kompetenser.

- Mila Sladic har varit delaktig i att bygga upp samhällsbyggnadsförvaltningen från starten och har i sin roll inom organisationen varit starkt bidragande till att utveckla samhällsbyggnads- och detaljplaneprocesserna inom hela kommunen. Hon har också varit en viktig del i arbetet med att minska handläggningstiderna på bygglov från över 100 dagar till 23 dagar samt att påbörja och forma arbete med den nya översiktsplanen säger Andreas Meimermondt.

Den nya organisationen för Laholms kommun träder i kraft den 1 januari 2024.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad: | Senast uppdaterad: