Sök Kontakt

Inackordering och reseersättning

Om du bor lite längre från skolan kan du ha rätt att ansöka om reseersättning eller inackorderingstillägg. Här finns information om det.

Resa - Skolbiljett

Hallandstrafikens mobilapp

För dig som får skolbiljett är det enklast att använda mobilappen ”Hallandstrafiken”. Där ser du din biljett när du har registrerat ditt mobilnummer i appen och skolan har lagt in ditt nummer i systemet.

Kan du inte använda appen finns det möjlighet att välja plastkort.

När och var gäller skolbiljetten?

Skolbiljetten gäller:

  • för resor klockan 4-20 på vardagar under terminen. Höstterminen 2023: 14 augusti – 22 december. Vårterminen 2024: 8 januari – 14 juni
  • inte på några lov
  • längst till och med vårterminen det år du fyller 20
  • för Hallandstrafikens kollektivtrafik inom Laholms kommun

Läs mer om hur du reser med din skolbiljett (Hallandstrafiken) Länk till annan webbplats.

Studier i annan kommun

Studerar du på en skola i Halland, men utanför Laholms kommun, gäller skolbiljetten i Hallandstrafikens alla åtta zoner.

Studerar du på en skola i ett annat län ges dubbla skolbiljetter, en med giltighet i Laholms kommun och en med giltighet i grannlänet.

Läs mer om hur du reser med din skolbiljett (Hallandstrafiken) Länk till annan webbplats.

Har du din skolbiljett på ett plastkort behåller du det under hela gymnasietiden men måste ansöka inför varje läsår.

Du får inte ha inackorderingsbidrag, varken från kommunen eller från CSN.

Anslutningsresor till busshållplats

Har du mer än sex kilometer från din folkbokföringsadress till närmsta hållplats eller har längre väntetid i skolan, före och efter skolans ramtid, än två timmar per dag i genomsnitt, kan du få ersättning för anslutningsresor till busshållplats. Ramtiden är mellan klockan 8 och 17.

Ersättning utgår för enkel väg två gånger per skoldag. Endast ett bidrag per familj.

Ansökan görs för ett läsår i taget och ska vara inkommen senast den 15 oktober respektive den 15 mars för den termin som ansökan avser.

För närvarande är bidraget 25 kr/mil och betalas ut en gång per månad, september till maj.

Kontantersättning

Du kan ansöka om kontantersättning när det inte finns tåg- eller bussförbindelse mellan din folkbokföringsadress och skolan, eller där särskilda skäl kan styrkas.

Ansökan görs för ett läsår i taget och ska vara inkommen senast den 1 oktober respektive den 1 mars för den termin som ansökan avser.

För närvarande är bidraget 600 kronor och betalas ut en gång per månad, september till maj.

Inackordering

Du kan ansöka om inackorderingsbidrag om du:

  • studerar heltid på en skola med offentlig huvudman
  • bosätter dig i den kommun där skolan är belägen
  • har mer än 50 kilometer mellan din folkbokföringsadress och skola eller har mer än tre timmars restid per dag i genomsnitt
  • är förstahandsmottagen, det vill säga att utbildningen inte finns i Laholm eller inom samverkansavtal Halland eller samverkansavtal Båstad, eller har sökt utbildning med riksintag

Du kan också få inackorderingsbidrag om dina föräldrar har flyttat till en annan ort eller om de bor utomlands.

Ansökan görs för ett läsår i taget och ska vara inkommen senast den 1 oktober respektive den 1 mars för den termin som ansökan avser och beviljas längst till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20.

Om du studerar på fristående gymnasieskola eller folkhögskola kan du ansöka om inackorderingstillägg via CSN.

Du får inte ha resekort beviljat av kommunen.

 

Annika Nyberg
Skolskjutshandläggare
0430-155 17
Humlegången 6

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar klockan 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan