Sök Kontakt

Val av skola till förskoleklass

Alla elever som är bosatta inom Laholms kommun är garanterade en plats i kommunens grundskola. Val av skola till förskoleklass (F-klass) görs i början av april. Inför skolvalet reserverar kommunen en plats på den skola eleven är anvisad till utifrån folkbokföringsadress och upptagningsområde.

Anvisad skola

Information om anvisad skola skickas via vanligt brev till dig som är vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass. Brevet innehåller länk till e-tjänsten där du besvarar skolvalet. Om det finns två vårdnadshavare är beslutet om skolval gemensamt och ni båda behöver ha möjlighet att logga in i e-tjänsten.

Skolval - Förskoleklass (F-klass) - Laholms kommun Länk till annan webbplats.

Har du skyddad adress eller saknar svenskt personnummer behöver du kontakta kommunens handläggare:

Telefon: 0430-154 40

Telefontid: vardagar kl. 11-12

Placering i Laholms tätort

För Glänningeskolan och Parkskolan, belägna i Laholms tätort, varierar respektive skolas upptagningsområde inför varje nytt läsår. Indelningen av upptagningsområdena beslutas gemensamt av de båda skolornas rektorer på delegation av utbildningsnämnden. Upptagningsområdena beslutas utifrån följande kriterier:

  • Antal barn till förskoleklassen
  • Organisation och ekonomiska förutsättningar för skolorna
  • Indelning av bostadsområden för att öka skolornas mångfald
  • En beredskap för nyinflyttade elever

Nyinflyttad och byte av skola

Är du nyinflyttad i kommunen ansöker du om skola på blanketten "Ansökan ny elev".

Blankett ansökan ny elev - pdf Pdf, 137.6 kB.

Om ditt barn av någon anledning behöver byta skola använd blanketten "Byte av skola".

Blankett byte av skola - pdf Pdf, 38.8 kB.

Om du flyttar från kommunen ska du använda dig av blanketten "Utflyttad elev".

Blankett utflyttad elev - pdf Pdf, 27.9 kB.

Val av skola kan påverka skolskjutsen

I de fall ett skolval beviljas och eleven placeras på en annan skola än den anvisade finns ingen garanti att kommunen erbjuder skolskjuts till och från skolan.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att ta reda på regelverket för skolskjuts.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan