Sök Kontakt


Nämnden för överförmyndare i samverkan

I varje kommun skall finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Laholm, Halmstad, Hylte och Båstad ingår tillsammans i Nämnden för överförmyndare i samverkan.

Nämnden ansvarar för tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Nämnden ska också fatta beslut i strategiska frågor som inte kan delegeras till tjänstepersoner.

Nämnden för överförmyndare i samverkan Länk till annan webbplats.

Reglemente för Nämnden för överförmyndare i samverkan Pdf, 239.2 kB.

God man eller förvaltare

En god man eller förvaltare hjälper en annan människa att bevaka sina intressen, sköta sin ekonomi och att får vardagen att fungera.

Godman eller förvaltare Länk till annan webbplats.

Skillnaden mellan god man och förvaltare Länk till annan webbplats.

Bli god man eller förvaltare Länk till annan webbplats.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn fram tills barnet fyllt 18 år och blivit myndig. Vanligtvis är en eller båda föräldrarna barnets förmyndare men det kan också vara någon annan exempelvis om föräldrarna är avlidna eller om barnet äger vissa tillgångar.

Förmyndare för barn under 18 år Länk till annan webbplats.

Då receptionen är öppen kan allmänheten lämna handlingar och begära att få ut allmänna handlingar, få förvaltarfrihetsbevis och få hjälp med frågor om blanketter samt informationsmaterial. Receptionen bemannas av personal från kommunens kontaktcenter, Halmstad Direkt.
Besök hos handläggare på överförmyndarkansliet bokas genom kontaktcenter Halmstad Direkt. Överförmyndarkansliet tar emot bokade besök i Halmstad, Hyltebruk, Laholm och Båstad.

Kontaktuppgifter

035-13 70 00

Måndag–torsdag 8–17
Fredagar och dag innan helgdag 8–16

direkt@halmstad.se

Skicka brev:
Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Besöksadress:
Kyrkogatan 5, Rådhuset vid Stora torg i Halmstad

Måndag–torsdag 8–17
Fredag och dag innan helgdag 8–16

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Stängt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: