Sök Kontakt


Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel är
en politisk nämnd med representanter från samtliga
kommuner i Halland och Region Halland. Nämnden har ett särskilt ansvar för samverkan, och ansvarar för att följa upp och föreslå utveckling som bäst kan genomföras gemensamt i Halland inom områdena hemsjukvård och hjälpmedel.

Kommunerna i Halland och Region Halland har kommit överens om en gemensam modell för hemsjukvården i Halland. Den innebär att kommunerna har ansvaret för hemsjukvården dygnet runt, och att det därför nästan alltid är kommunens personal som ger dig sjukvård hemma.

Syftet med nämnden är att utveckla förutsättningar för jämlik vård i hemmet som bidrar till ökad trygghet och sammanhållen vårdkedja. Nämnden ska också se till att regionens invånare får tillgång till funktionella hjälpmedel oavsett var man bor inom regionen.

I nämnden finns representanter från Region Halland och samtliga kommuner i Halland.

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Länk till annan webbplats.

Reglemente för nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Pdf, 172.6 kB.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Stängt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad: